Terug naar Nieuws

Hervatten mondzorg en Corona

Hervatten mondzorg en corona BELANGRIJKE INFORMATIE

Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het corona virus. De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd.

Wij zijn weer open voor reguliere patiëntenzorg. De afspraak die we eventueel al met u hebben staan gaat vanuit onze kant door. Er wordt met u contact opgenomen als er nog iets aan de afspraak moet worden aangepast. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Als u daarom op één van de volgende vragen “ja” antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren.

• Heeft u nu corona?
• Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
• Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
• Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
• Bent u in thuisisolatie?
• Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol. Hiervoor hangt in ons voorportaal een automatische alcoholdispenser. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd. U kunt in de wachtruimte plaats nemen op de vrije stoelen, indien deze bezet zijn, verzoeken wij uw buiten te wachten.

Nog wat extra aanwijzingen:
• Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
• Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
• Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
• Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Wij zullen u ontvangen met een glimlach, maar u de hand niet schudden. Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen met verdunde waterstofperoxide om eventuele virusdeeltjes te elimineren. In de behandelkamer houden we ons zoals altijd aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.