Behandelingen

Wortelkanaalbehandeling

Gevoeligheid met warm en koud, een dikke wang of hevige kiespijn kunnen signalen zijn van een ontsteking. Ook komt het voor dat er (nog) geen klachten zijn. De tandarts komt er dan achter bij het maken van een controlefoto of tijdens het vullen van de kies. In bovenstaande gevallen kan het nodig zijn om een wortelkanaalbehandeling uit te voeren.

Behandeling

Eerst wordt er een foto gemaakt om te kijken hoe de wortels lopen en zal de betreffende kies worden verdooft. Dan plaatst de tandarts een cofferdam, ook wel rubberdam genoemd. Dit is een rubberen lapje die de kies isoleert zodat de tandarts een ‘schoon’ werkgebied heeft. De tandarts boort de kies op het kauwvlak open en haalt met vijltjes het ontstoken weefsel en de zenuw uit het kanaal. Met desinfecterend middel wordt de kies gespoeld. De schoongemaakte kanalen vult de tandarts op met rubberen stiftjes en hij sluit de kies weer af met een vulling. Vaak wordt de behandeling in 2 afspraken gepland. Het opvullen van de kanalen en het vullen van de kies gebeurd dan op de tweede afspraak. De kies krijgt dan na de eerste behandeling een tijdelijke vulling.

Risico’s

Een wortelkanaalbehandeling is niet zonder risico’s. Tijdens de behandeling kan er een complicatie optreden. Een vijltje kan afbreken en achterblijven in de wortelpunt, of een vijltje volgt de vorm van het kanaal niet en perforeert de wortel. Na de behandeling is er vaak sprake van napijn. Na een paar dagen moet dit minder worden. Gaan de klachten niet over of is de pijn hevig, neem dan contact op met de tandarts.